Vigtigt skridt i udviklingen af internationale standarder for e-Navigation
06-04-2017 15:00

Danmark stræber efter at digitalisere søfarten, og nu har et projekt ledt af Søfartsstyrelsen og støttet af EU taget et stort skridt hen mod en global standard for digital dataudveksling. Det styrker indsatsen for en sikrere og mere effektiv søfart.

Når en leverandør af digitale løsninger udvikler et nyt produkt til den maritime verden, er det typisk skabt til bestemt udstyr og et begrænset geografisk område. Herefter kan løsninger potentielt bredes ud til større områder, men det kræver ofte en større omstilling at gøre selv de bedste løsninger tilgængelige globalt. Det vil nye guidelines ændre på.

IALA’s Komité for e-Navigation har netop vedtaget et sæt nye guidelines for specifikationer af digital dataudveksling. Forslaget til de nye guidelines er udarbejdet i Søfartsstyrelsens projekt EfficienSea2. Den nye guideline vil give et fælles sprog for, hvordan man leverer digitale dataydelser, og gøre det muligt at udbrede den samme digitale datastrøm på tværs af udstyr og regioner.

Thomas Christensen, Søfartsstyrelsens repræsentant i IALA’s Komité for e-Navigation:
”Det kan øge brugen af moderne navigationsløsninger og gøre det lettere for små- og mellemstore firmaer med gode ideer at operere globalt”.

”e-Navigation handler om at øge sikkerheden til søs gennem den bedst mulige brug af digitale løsninger. Her vil en standardisering af løsningernes specifikationer gøre det både lettere og billigere at udvikle en løsning til danske farvande, der så kan gøres brugbar i andre dele af verden.”

De foreslåede guidelines forventes at blive endeligt vedtaget af IALA Rådet i december 2017.

Læs mere om arbejdet med de internationale standarder på EU-projektet EfficienSea2’s hjemmeside.

 Relateret indhold

 Kontakt

Kontakt

E-navigation
Thomas Steen Christensen, Chefkonsulent
+45 72 19 63 24