Vragfjernelse: Konvention udstikker ny forårskurs
02-02-2015 14:00

Vragfjernelseskonventionens krav om forsikring og certifikat træder i kraft til april. Søfartsstyrelsen sender i den forbindelse en opfordring til danske rederier og ejere af både.

​14. april 2015 træder den internationale Nairobi-konvention om fjernelse af vrag i kraft.

Derfor kommer der nye regler.
Alle danske skibe på 20 BT (bruttoton) og derover skal have en forsikring eller anden garanti, der dækker ejerens ansvar ved vragfjernelse. Uden en sådan, må skibene slet og ret ikke gå i fart. Reglerne gælder for alle typer af skibe – ikke blot handelsskibe, men også fiskeskibe, passagerskibe og fritidsfartøjer.

De store skibe på 300 BT og derover skal have et certifikat med om bord, der viser, at de har den krævede forsikring/garanti. Uden et certifikat om bord, må skibene ikke gå i fart og kan risikere at blive tilbageholdt – det gælder både i Danmark og i Bulgarien, Congo, Cook Islands, Indien, Iran, Malaysia, Marshall Islands, Marokko, Nigeria, Palau, Storbritannien og Tyskland.

Kravet om at have et certifikat med om bord gælder også udenlandske skibe på 300 BT og derover, som anløber dansk havn eller en offshore-installation på dansk område.

Opfordring til danske rederier
Søfartsstyrelsen opfordrer alle ejere af danske skibe på 20 BT og derover til at sikre, at de har gyldige forsikringer, der dækker ansvaret ved vragfjernelse inden den 14. april 2015.

Søfartsstyrelsen opfordrer endvidere danske rederier med skibe på 300 BT og derover til at indsende ansøgning om certifikatet til Søfartsstyrelsen hurtigst muligt og i god tid inden den 14. april 2015, så vi kan hjælpe jer med at få certifikatet og undgå problemer.
Ansøgningsskema og vejledning til ansøgning.


Ansøgninger fremsendes til Søfartsstyrelsen på vragcertifikat@dma.dk.​

 Kontakt

Kontakt

Maritim regulering og jura
Jan Gabrielsen, Chefkonsulent
72 19 60 00