e-Navigation Underway - International 2016
18-01-2016 16:00

For sjette gang arrangerer Søfartsstyrelsen, i samarbejde med IALA, den internationale konference, ’e-Navigation Underway’, der finder sted fra den 2.-4. februar 2016 på Oslobåden. Der er stadig åbent for tilmeldinger.

Siden 2011 har ’e-Navigation Underway’ hvert år samlet mellem 100 og 200 vigtige aktører fra hele verden for at gøre status på udviklingen indenfor e-Navigation og diskutere den videre vej frem.

Et globalt forum
Konferencen er stadig ét af de vigtigste globale mødesteder for en åben dialog og diskussion, om mulighederne ved at udnytte moderne teknologi til at fremme maritim informationsdeling.

Konferencens tema er ’den koordinerede indsats’. Her vil der være særligt fokus på e-Navigation infrastruktur, da det er infrastrukturen, som skal facilitere den informationsudveksling, som e-navigation i høj grad handler om.
Årets hovedtalere er Søfartsstyrelsens direktør, Andreas Nordseth og den nyvalgte generalsekretær for IMO, Ki-Taek Lim.

 Kontakt

Kontakt

E-navigation
Thomas Steen Christensen, Chefkonsulent
+45 72 19 63 24