Hvorfor har vi fokus på Arktis?


​​​Skibstrafikken i farvandene omkring Grønland er stigende. Klimaforandringerne i Arktis  medfører en tilbagetrækning af isen - særligt i sommerhalvåret. Det giver en stigende interesse for at besøge områder i Grønland med krydstogtskibe – områder, som det for få år siden ikke var muligt at sejle i. 

Samtidig med at klimaforandringerne muliggør øget sejladsaktivitet i området, har der været en øget interesse for at kunne udnytte de ressourcer, som findes i de arktiske egne.

Isens tilbagetrækning i Arktis åbner også muligheden for nye skibsruter gennem nordøst- og nordvestpassagen. Det vil forkorte afstanden ved søtransport af varer mellem Europa og Asien markant. De seneste prognoser for klimaforandringer tyder på, at det i fremtiden vil være muligt at bruge de nye ruter i sommermånederne. Uanset klimaforandringerne vil de arktiske farvande imidlertid stadig være udsat for vejrforhold, der stiller særlige krav til de skibe, der sejler i disse områder. Tilstedeværelsen af is, lave temperaturer og ekstremt vejr vil fortsat betyde, at der skal tages hensyn.​

Mere trafik kræver nye tiltag

Selvom det er vanskeligt at give et præcist bud på klimaudviklingen i Arktis, vurderer Søfartsstyrelsen, at de kommende år vil byde på stigende skibstrafik i lokalområdet. Det vil primært dreje sig om handelsskibe til og fra Grønland, men også skibe der vil begynde at tage de nye arktiske sejlruter i brug. Særligt krydstogtskibe forventes at udforske nye områder, hvis forholdene tillader det. Det giver særlige udfordringer for sejladssikkerheden.

Grønlands kystlinje er på ca. 44.000 kilometer. Kystlinjen er som i andre arktiske lande tyndt befolket og har en begrænset infrastruktur til rådighed.

Det er derfor afgørende, at der sættes ind med forebyggende initiativer for at sikre sejladssikkerheden. Ikke mindst for krydstogtskibe, som sejler med mange passagerer, er det nødvendigt at indføre forebyggende initiativer. Søfartsstyrelsen har arbejdet aktivt i FN’s søfartsorganisation, IMO, for indførelsen af globalt bindende regler for sejlads i polare områder i form af den såkaldte polarkode. Polarkoden trådte i kraft i 2017. Polarkoden stiller krav om skibenes konstruktion, stabilitet, udstyr, sejladsplanlægning samt uddannelse og træning af besætningen mv.

I dialog med Grønland

For at styrke sejladssikkerheden i grønlandske farvande er Søfartsstyrelsen i dialog med Grønlands Selvstyre om indførelse af skærpede krav for passagerskibe med flere end 250 passagerer om bord, som sejler i grønlandske farvande. Sejladssikkerheden er også på dagsordenen i Arktisk Råd, hvor en arbejdsgruppe blandt andet undersøger mulighederne for at styrke samarbejdet blandt de arktiske stater om blandt andet informations- og erfaringsudveksling.​​​

 Kontakt

Kontakt

Direktionssekretariatet
Direktionssekretariatet
+45 72 19 60 00