Det Blå Danmark


Danmarks maritime klynge kaldes Det Blå Danmark. Det Blå Danmark skaber direkte og indirekte beskæftigelse for cirka 110.000 personer, og danske maritime virksomheder står for cirka en fjerdedel af Danmarks samlede eksport. En af Det Blå Danmarks styrker er et stærkt samarbejde om alt fra politikudvikling til nye løsninger på fremtidens udfordringer.​
 
Det Blå Danmark består af rederier, shippingvirksomheder og en lang række virksomheder, hvis aktiviteter er udsprunget af international og dansk skibsfart. Det er fx skibsmæglere, havne, logistikvirksomheder, værfter samt industri- og servicevirksomheder, som leverer udstyr, komponenter og service til skibe.

Det Blå Danmark er stærkt inden for blandt andet shipping, maritime serviceydelser til offshorebranchen og inden for højteknologiske og grønne løsninger til skibsfarten. 
 
Samlet set skaber Det Blå Danmark direkte og indirekte beskæftigelse for cirka 110.000 personer, hvilket svarer til 4 procent af beskæftigelsen i Danmark. Danske maritime virksomheder står samlet set for cirka en fjerdedel af Danmarks samlede eksport. 
 
Den danske handelsflåde er en central del af Det Blå Danmark, og ca. 650 sk​​ibe er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS). 
 

Tæt samarbejde i Det Blå Danmark

En af Det Blå Danmarks styrker er et tæt samarbejde. Både når der udvikles politik, regulering og nye løsninger på fremtidens udfordringer, arbejder Det Blå Danmark sammen. 

Udarbejdelsen af regeringens Vækstplan for Det Blå Danmark i 2012 er et eksempel på politikudvikling i tæt samarbejde mellem erhverv og myndigheder.
 
Søfartsstyrelsen og de maritime erhverv arbejder også tæt sammen om at markedsføre Det Blå Danmark og tiltrække udenlandske maritime virksomheder til klyngen i Danmark. 

Det Blå Danmarks samarbejde udmøntes også i en række partnerskaber i Det Blå Danmark. Det Blå Inno+, WorldCareers og Green Ship of the Future bidrager hver især til innovative løsninger på fremtidens udfordringer. ​