Partnerskaber


Illustrativt billede

​​​​Det Blå Danmark er præget af et stærkt tværgående samarbejde, og en række partnerskaber bidrager til at løse konkrete problemer og håndtere fremtidens udfordringer.​

En af styrkerne i Det Blå Danmark er et stærkt tværgående samarbejde. Både mellem de enkelte virksomheder, mellem uddannelses- og forskningsinstitutioner, mellem offentlige myndigheder og på tværs af hele klyngen er der tradition for at arbejde sammen om at løse konkrete problemer, udvikle nye løsninger og håndtere fremtidens udfordringer.

En del samarbejde foregår i formaliserede partnerskaber.

Det Blå Inno +

Det Blå Inno+ er det hidtil mest omfattende samarbejdsprojekt mellem den maritime industri, rederier, universiteter, GTS-institutter og myndigheder.  Projektet til 117 mio. kr. består af 14 grønne innovationsprojekter, som skal øge væksten og skabe arbejdspladser i den maritime industri. Det Blå Inno+ er støttet med 50 mio. kr. fra Innovationsfonden.

Læs mere om, hvordan Det Blå Inno+ er organiseret på blaainno.dk.

Danish Maritime Days

Foreningen Danish Maritime Days er et offentligt-privat partnerskab mellem Danske Rederier, Danske Maritime og Søfartsstyrelsen. Partnerskabet gennemfører årligt den internationale maritime event Danish Maritime Days. Danish Maritime Days består af en bred vifte af professionelle, sociale og folkelige arrangementer afholdt over flere dage af et bredt udsnit af Det Blå Danmark. Det maritime topmøde Danish Maritime Forum, der tiltrækker deltagere fra hele verden, er flagskibet under Danish Maritime Days.

Læs mere om Danish Maritime Days, og hvordan du bliver en del af samarbejdet på danishmaritimedays.com.

World careers

Det Blå Danmark er gået sammen om at etablere rekrutteringssamarbejdet World Careers. Alle, der er interesseret i en karriere i Det Blå Danmark, kan hos Worldcareers finde information om uddannelses- og karrieremuligheder i den danske maritime klynge.

Læs mere om job i Det Blå Danmark på worldcareers.dk.

Green Ship of the Future

Partnerskabet Green Ship of the Future er et offentligt-privat partnerskab dannet af en række virksomheder, vidensinstitutioner og myndigheder. Under partnerskabet etableres der samarbejdsprojekter inden for miljø- og energieffektive løsninger.

Læs mere om Green Ship of the Future, og hvordan du kan deltage i partnerskabet på greenship.org

 Kontakt

Kontakt

Maritim regulering og jura
Maritim regulering og jura
+45 72 19 60 00