Anmeldepligt


Billede af søfartsbog

​​Den, der ombygger dit skib, har pligt til at indberette arbejdet.

Det har desværre vist sig, at nogle fiskeskippere glemmer at få anmeldt og synet deres skib efter en ombygning. Derfor skal de værfter eller maskinværksteder, der ombygger fiskeskibene, nu også anmelde arbejdet til Søfartsstyrelsen.

På den måde kender vi til din ombygning og kan hjælpe dig med at få et så sikkert fartøj som muligt.

Den elektroniske anmeldelse kan bruges, både hvis du er ejer af et fiskeskib, eller hvis du som virksomhed skal foretage en ombygning af et fiskeskib.

Anmeld en ombygning​​ 

 Kontakt

Kontakt

Sikre skibe
Tanja Schneider, Kontorfuldmægtig
+45 72 19 62 41