Kandidatur til IMO council


​​​​​​​Danmark genopstiller til Rådet i FN's Søfartsorganisation
I november 2017 er der valg til Rådet i FN's Søfartsorganisation (IMO) for perioden 2018-2019. Danmark har som søfartsnation en stærk interesse og aktie i IMO's arbejde og har siden 2001 været medlem af dets styrende organ, Rådet. Danmark ønsker fortsat at bidrage til ud​​viklingen af den globale søfart og genopstiller derfor til rådet. Valget finder sted under IMO’s generalforsamling den 27. november til den 6. december 2017 i London.

IMO sætter globale standarder
IMO er FN’s specialiserede agentur for søfart, som har til opgave at sætte globale standarder for maritim sikkerhed og miljøbeskyttelse af verdenshavene. IMO har 172 medlemslande, hvoraf 40 lande sidder i IMO’s råd. Rådet er ansvarlig for at kontrollere organisationens arbejde og blandt andet gennemgå IMO’s arbejdsprogram og budget, koordinere aktiviteter, fremlægge rapporter og forslag for generalforsamlingen osv.

Danmarks mærkesager
I IMO arbejder Danmark blandt andet for:​

  • at sikre et generelt højt niveau af sikkerhed til søs for den søfarende
  • at reducere administrative byrder i international regulering
  • at understøtte brugen af moderne teknologi og digitale løsninger 
  • åbne markeder og lige konkurrencevilkår på globalt plan

 Relateret indhold

 
 

 Kontakt

Maritim erhvervs- og vækstpolitik
Malte Kofoed Søndergaard, Fuldmægtig
+45 72 19 62 25