Kandidatur til IMO council


Danmark genopstiller til Rådet i Den Internationale Søfartsorganisation
I november 2015 er der valg til Rådet i Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) for perioden 2016-2017. Danmark har som søfartsnation en stærk interesse i IMO og har siden 2001 været medlem af rådet og aktivt bidraget til organisationens arbejde. Danmark ønsker fortsat at bidrage til udviklingen af den globale søfart og genopstiller derfor til rådet. Valget finder sted under IMO’s generalforsamling den 23. november til 2. december 2015 i London.

IMO sætter globale standarder
IMO er FN’s specialiserede agentur for søfart, som har til opgave at sætte globale standarder for maritim sikkerhed og miljøbeskyttelse af verdenshavene. IMO har 171 medlemslande, hvoraf 40 lande sidder i IMO’s råd. Rådet er ansvarlig for at kontrollere organisationens arbejde og blandt andet gennemgå IMO’s arbejdsprogram og budget, koordinere aktiviteter, fremlægge rapporter og forslag for generalforsamlingen osv.

Danmarks mærkesager
Danmark ønsker at fortsætte sit aktive bidrag til udviklingen af IMO og vil arbejde for, at der bliver vedtaget høje standarder for sikkerhed til søs, effektiv sejlads samt forebyggelse og bekæmpelse af forurening fra skibe. Danmark vil derudover arbejde for at sikre en bæredygtig og levedygtig skibsfart, og for at IMO opfylder medlemsstaternes behov. Fra dansk side er det desuden vigtigt, at regulering af den globale søfart ikke medfører yderligere administrative byrder hverken for de søfarende eller den globale maritime industri.

 Relateret indhold

 
 

 Kontakt

Maritim erhvervs- og vækstpolitik
Malte Kofoed Søndergaard, Fuldmægtig
+45 72 19 62 25