Kontrollernes indhold


​​​​​​​En typisk kontrol indledes med en gennemgang af skibets certifikater. I direktivets bilag IV gengives en liste over de certifikater, som gennemgås. Herudover går havnestatskontrolinspektøren en runde for at tilse skibets almene tilstand. Hvis der er grundlag for det, kan havnetstatskontrolinspektøren beslutte at indlede en såkaldt mere detaljeret inspektion. I direktivet er der angivet eksempler på forhold, som kan medføre en sådan ”begrundet mistanke”, som kan berettige en mere detaljeret inspektion. Endelig skal følgende skibe underkastes en udvidet inspektion (expanded inspection):

  • Skibe med højrisikoprofil ​

  • Passagerskibe, olietankskibe, gas- eller kemikalietankskibe eller bulkskibe, som er over 12 år gamle 

  • Skibe med højrisikoprofil eller  passagerskibe, olietankskibe, gas- eller kemikalietankskibe eller bulkskibe, som er over 12 år gamle, i tilfælde af topprioriteringsfaktorer eller uventede faktorer

  • Skibe, der underkastes fornyet inspektion efter et adgangsforbud udstedt i henhold til artikel 16

Rederen afsætter tid til inspektion

Rederen eller føreren af skibet skal sørge for, at der er afsat tilstrækkelig tid i fartplanen til, at den udvidede inspektion kan gennemføres.

Som anført under afsnittet om meldepligt skal disse  skibe melde ankomst til havnen mindst 72 timer forinden (ETA72) til havnemyndigheden.​​

 KONTAKT

Afdeling
SKIBE (SKB)
Telefon: ​+45 72 19 60 24
Mail:  psc@dma.dk​