Rederiets præstationsniveau


​​​​​​En faktor, der spiller ind på beregningen af skibets risikoprofil, er rederiets præstation.

Rederiets præstation beregnes ved at sammenholde det antal fejl og tilbageholdelser, som rederiets skibe får registreret, med gennemsnitsværdien for fejl og tilbageholdelser inden for Paris MoU.

Beregn selv præstationsniveauet

På Paris MoU's hjemmeside findes der en beregner, der ved indsættelse af de nødvendige data beregner rederiets præstation inden for følgende fire resultater: meget lav, lav, medium eller h​øj.

Beregner på Paris MoU's hjemmeside

 KONTAKT

Afdeling
SKIBE (SKB)
Telefon: ​+45 72 19 60 24
Mail:  psc@dma.dk​