Skibets risikoprofil


​​​​Skibets risikoprofil danner grundlaget for at klassificere det enkelte skib som enten et lavrisikoskib, standardrisikoskib eller højrisikoskib.
 

Højrisikoskib (HRS)

Et højrisikoskib er et skib, der har fem eller flere points i henhold til følgende faktorer:

 • Er skibet et kemikalie-, gas- eller olietankskib, bulkskib eller passagerskib? - 2 point
 • ​Er skibet ældre end 12 år? (Uanset skibstype) - 1 point
 • Er flaget på sortlisten i områder ”meget høj risiko”, ”høj risiko” eller ”mellem til høj risiko” - 2 points
 • Er flaget på sortlisten i område”mellem risiko” - 1 point
 • Er skibets anerkendte organisationspræstation ”lav” eller ”meget lav”? 1 point
 • Er rederiets præstation ”lav” eller ”meget lav”? 2 point
 • Har skibet to eller flere tilbageholdelser inden for de seneste 36 måneder? 1 point​

Lavrisikoskib (LRS)

 • Flaget skal være på hvidlisten  
 • Flagstaten skal have gennemført den frivillige IMO-audit
 • Skibets anerkendte organisationspræstation skal være høj 
 • Skibets anerkendte organisation skal være EU-anerkendt 
 • Rederiets præstation skal være høj
 • Skibet skal have været inspiceret i Paris MoU mindst én gang inden for de seneste 36 måneder og antal fejl og mangler registreret ved hver inspektion inden for de seneste 36 måneder skal være fem eller færre. 
​Risikoprofilen kan ændres fra dag til dag

Paris MoUs database opdateres hver nat, og de rapporterede inspektioner vil således være med til, at et skibs risikoprofil kan ændres fra dag til dag. 

Skibets risikoprofil er afgørende for inspektionsterminen.
 
På Paris MoUs hjemmeside findes en beregner, der, når skibets data indføres, udregner skibets risikoprofil.​​

 KONTAKT

Afdeling
SKIBE (SKB)
Telefon: ​+45 72 19 60 24
Mail:  psc@dma.dk​