Skibets risikoprofil


​​​​Skibets risikoprofil danner grundlaget for at klassificere det som enten et lavrisikoskib, et standardrisikoskib eller et højrisikoskib.
 

Højrisikoskib (HRS)

Et højrisikoskib er et skib, der har fem eller flere point i henhold til følgende faktorer:

 • Er skibet et kemikalie-, gas- eller olietankskib, bulkskib eller passagerskib? - 2 point
 • ​Er skibet ældre end 12 år (uanset skibstype)? - 1 point
 • Er flaget på sortlisten i områder med ”meget høj risiko”, ”høj risiko” eller ”mellem til høj risiko”? - 2 point
 • Er flaget på sortlisten i området ”mellemrisiko”? - 1 point
 • Er skibets anerkendte organisations præstation ”lav” eller ”meget lav”? - 1 point
 • Er rederiets præstation ”lav” eller ”meget lav”? - 2 point
 • Har skibet haft to eller flere tilbageholdelser inden for de seneste 36 måneder? - 1 point​

Lavrisikoskib (LRS)

 • Flaget skal være på hvidlisten.  
 • Flagstaten skal have gennemført den frivillige IMO-audit.
 • Skibets anerkendte organisations præstation skal være høj. 
 • Skibets anerkendte organisation skal være EU-anerkendt. 
 • Rederiets præstation skal være høj.
 • Skibet skal have været inspiceret i Paris MoU mindst én gang inden for de seneste 36 måneder, og antal fejl og mangler registreret ved hver inspektion inden for de seneste 36 måneder skal være fem eller færre. 

​Risikoprofilen kan ændres fra dag til dag

Paris MoU's database opdateres hver nat, og de rapporterede inspektioner vil således bevirke, at et skibs risikoprofil kan ændres fra dag til dag.

Skibets risikoprofil er afgørende for inspektionsterminen.

På Paris MoU's hjemmeside findes en beregner, der ved indsættelse af skibets data udregner skibets risikoprofil.​​

 KONTAKT

Afdeling
SKIBE (SKB)
Telefon: ​+45 72 19 60 24
Mail:  psc@dma.dk​