Mit bevis udløber i 2016


Illustrativt billede

Hvis du har et sønæringsbevis, der har udløbsdato senest den 31. december 2016, har du IKKE et såkaldt STCW-2010 bevis . Læs mere om, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at ansøge om et nyt sønæringsbevis, der lever op til de nye krav, der træder i kraft den 1. januar 2017.

Afhængig af din uddannelse og din stilling om bord vil der være forskellige ting, som skal være opfyldt, før du kan ansøge om et nyt STCW-2010 bevis. Nedenfor beskrives kravene for de forskellige typer stillinger og kravene for, hvornår genopfriskning af kvalifikationsbeviser er nødvendig.

For navigatører

Følgende opfylder kravene om ECDIS (Electronic Chart Display and Information System):

Har du et STCW-2010 bevis?

Du kan finde udløbsdatoen på dit sønæringsbevis eller få et overblik over dine beviser på Min side.

Du kan læse mere om, hvordan du ansøger om nyt sønæringsbevis.

Om BRM/ERM:
Alle danske navigatører anses for at opfylde krav om BRM (Bridge Resource Management).

Alle danske maskinmestre og maskinister anses for at opfylde krav om ERM (Engine Resource Management).

  • Navigatører, som har gennemført kystskippereksamen efter januar 2013.
  • Navigatører, som har gennemført anden navigatøreksamen efter december 2002.

For navigatører, som ikke har gennemført ECDIS, vil der være krav om efteruddannelse i ECDIS ved ansøgning om nyt sønæringsbevis. Søfartsstyrelsen kan i særlige tilfælde udstede sønæringsbevis med påtegning om, at den søfarende KUN må gøre tjeneste i skibe uden ECDIS.

Husk at tjekke afsnittet om genopfriskning nedenfor, da der er særlige krav om kvalifikationsbevis alt efter, hvilken funktion du udfører om bord.

For maskinmestre
Der er ikke introduceret nye krav, som skal opfyldes for at ansøge om et STCW-2010 bevis.

Du vil få en påtegning som ETO (elektroteknisk officer) i henhold til STCW regel III/6 ved ansøgning om nyt sønæringsbevis.

Husk at tjekke afsnittet om genopfriskning nedenfor, da der er særlige krav om kvalifikationsbevis alt efter, hvilken funktion du udfører om bord.

For maskinister
Hvis din eksamen er taget efter den 1. januar 2013, vil du få en påtegning som ETO (Elektroteknisk Officer) i henhold til STCW regel III/6 ved ansøgning om nyt sønæringsbevis.

Hvis du ikke har denne påtegning, kræver det et supplerende kursus.

Husk at tjekke afsnittet om genopfriskning nedenfor, da der er særlige krav om kvalifikationsbevis alt efter, hvilken funktion du udfører om bord.

Ved ansøgning om sønæringsbevis i 2016 vil der ikke være krav om genopfriskning af 'Grundlæggende søsikkerhed og brandbekæmpelse'.

  • Hvis du ønsker at ansøge om nyt sønæringsbevis med det samme, kan du klikke her​. 

Genopfriskning
Vær opmærksom på følgende:

Brandledelse på skibe:  For søfarende, der udfører denne funktion, vil der ikke være krav om dokumentation for genopfriskning af kursus i brandledelse på skibe.

Du skal bede skibsføreren udstede dokumentation (datostemplet) for denne funktion i løbet af 2016. Efter 2017 skal du sørge for at tage et genopfriskningskursus. Det skal ske inden for 5 år fra den dato, der står på den attest, som skibsføreren udstedte.

Betjening af redningsbåde, -flåder og mand-over-bord-både: For søfarende, der udfører denne funktion, vil det være nødvendigt at gennemføre et genopfriskningskursus i løbet af 2016, medmindre man har gennemført kurset inden for de seneste 5 år. Der vil være krav om genopfriskning af kurset hvert 5. år fremover.

Betjening af hurtiggående mand-over-bord-både (FRB): For søfarende, der udfører denne funktion, vil det være nødvendigt at gennemføre et genopfriskningskursus i løbet af 2016, medmindre man har gennemført kurset inden for de seneste 5 år. Der vil være krav om genopfriskning af kurset hvert 5. år fremover.

 Kontakt

 
 
72 19 60 00