Mit bevis udløber i 2017 eller senere


Billede af navigationsbro

​Har du har et sønæringsbevis, der har udløbsdato efter den 31. december 2016, har du et såkaldt STCW-2010 bevis. Ved fornyelse af dit STCW-2010 sønæringsbevis skal du være opmærksom på at indsende dokumentation for genopfriskning af 'Grundlæggende søsikkerhed og brandbekæmpelse', når du ansøger.

Nedenfor kan du læse mere om, hvad det ellers får af betydning for dit sønæringsbevis og dine kvalifikationsbeviser, at STCW-konventionen er blevet revideret.

For navigatører
Du opfylder som udgangspunkt de nye krav om ECDIS (Electronics Chart Display and Information System) og BRM (Bridge Resource Management).

Vær opmærksom på, at der også er genopfriskningskrav for visse kvalifikationsbeviser. Du kan læse mere her.

Har du et STCW-2010 bevis?

Du kan finde udløbsdatoen på dit sønæringsbevis eller få et overblik over dine beviser på Min side.

Hvis du ikke har et STCW-2010 bevis, så kan du blive vejledt ved at klikke her.

Hvis du ønsker at ansøge om nyt sønæringsbevis, kan du klikke her. 


For maskinmestre
Du opfylder som udgangspunkt de nye krav, som er ERM (Engine Room Resource Management).

Du har fået en påtegning som ETO (elektroteknisk officer) i henhold til STCW regel III/6.

Vær opmærksom på, at der også er genopfriskningskrav for visse kvalifikationsbeviser. Du kan læse mere her.

For maskinister
Du opfylder som udgangspunkt de nye krav, som er ERM (Engine Room Resource Management).

Hvis din eksamen fandt sted efter den 1. januar 2013, har du fået en påtegning som ETO (elektroteknisk officer) i henhold til STCW regel III/6. Hvis du ikke har denne påtegning, kræver det et supplerende kursus. Du kan læse mere her.

Vær opmærksom på, at der også er genopfriskningskrav for visse kvalifikationsbeviser. Du kan læse mere her.