Kurser der skal genopfriskes


Illustrativt billede

​På denne side kan du læse mere om, hvad du skal gøre efter den 1. januar 2017 i forbindelse med, at dit kvalifikationsbevis udløber og skal fornyes.

Når dit sønæringsbevis udløber, og du vil ansøge om fornyelse, vil der være krav om, at du kan dokumentere at have gennemført genopfriskning af 'Grundlæggende søsikkerhed og brandbekæmpelse' inden for de seneste 5 år.

Når et kvalifikationsbevis er ved at udløbe (5 år fra udstedelsesdatoen), skal du selv sørge for at genopfriske kvalifikationerne hos en kursusudbyder. Hvis du har et af følgende kvalifikationsbeviser, som du bruger i forbindelse med dit arbejde om bord, skal du sørge for, at de altid er mindre end 5 år gamle: 

  • Brandledelse på skibe
  • Betjening af redningsbåde, -flåder og mand-over-bord-både
  • Betjening af fast rescue boats (FRB)/hurtiggående mand-over-bord-både

​Alle søfarende skal genopfriske 'Grundlæggende søsikkerhed og brandbekæmpelse'. Det er kun, hvis du udfører de andre funktioner, at der vil være krav om genopfriskning af disse kvalifikationer.

Hvordan genopfrisker jeg mine kvalifikationer?

Her kan du finde kursusudbydere og læse mere om de kurser, der udbydes:

Liste over godkendte kursusudbydere 

Grundlæggende søsikkerhed og brandbekæmpelse
Nogle kvalifikationer vil fortsat kunne genopfriskes om bord på skibe igennem de traditionelle øvelser, der foretages. Det er f.eks. iføring af redningsvest, betjening af redningsudstyr og brug af røgdykkerudstyr.

De resterende kvalifikationer vil skulle genopfriskes ved en kursusudbyder i land.

Brandledelse på skibe
Nogle kvalifikationer vil fortsat kunne genopfriskes om bord på skibe igennem de traditionelle øvelser, der foretages. Det er f.eks. kommunikation og koordinering under brandbekæmpelsesoperationer, ventilationskontrol eller anvendelse af skibets procedurer.

De resterende kvalifikationer vil skulle genopfriskes ved en kursusudbyder i land.

Betjening af redningsbåde, -flåder og mand-over-bord-både
Nogle kvalifikationer vil fortsat kunne genopfriskes om bord på skibe igennem de traditionelle øvelser, der foretages. Det er f.eks. klargøring og udsætning af redningsbåd, styring af redningsbåd eller anvendelse af udstyr i redningsbåd.

De resterende kvalifikationer vil skulle genopfriskes ved en kursusudbyder i land.

Betjening af fast rescue boats/hurtiggående mand-over-bord-både
Nogle kvalifikationer vil fortsat kunne genopfriskes om bord på skibe igennem de traditionelle øvelser, der foretages. Det er f.eks. klargøring og udsætning af mand-over-bord-båd, anvendelse af kommunikationsudstyr eller udførelse af søgemønstre ved mand over bord.

De resterende kvalifikationer vil skulle genopfriskes ved en kursusudbyder i land.