Hvad betyder ændringerne for mig?


Billede af containere

​​Den 1. januar 2017 træder der nye regler i kraft for alle søfarende. Ændringerne får betydning for, hvordan man får fornyet sine kvalifikationsbeviser og sønæringsbeviser. Det vil også betyde, at alle søfarende skal genopfriske forskellige kvalifikationer regelmæssigt for at få fornyet deres beviser.

Uddannelses- og træningskravene til søfarende er blevet skærpet. Det betyder, at søfarende, som allerede sejler, skal opfylde nye krav, for at de kan få fornyet deres sønæringsbeviser efter d. 1. januar 2017.

For at du kan se, hvad de nye krav kommer til at betyde for dig, skal du som det første finde ud af, hvornår dit nuværende sønæringsbevis udløber.

  • Du kan finde udløbsdatoen på dit sønæringsbevis eller få et overblik over dine beviser ved at logge ind på Min side.
  • Hvis dit sønæringsbevis udløber i 2016, kan du læse mere om, hvad det betyder for dig her.
  • ​Hvis dit sønæringsbevis udløber i 2017 eller senere, kan du læse mere om, hvad det betyder for dig her.

Genopfriskning
Som noget nyt skal man fremover genopfriske sine kvalifikationer i 'Grundlæggende søsikkerhed og brandbekæmpelse'. Hvis man også udfører 'Brandledelse på skibe', 'Betjening af redningsbåde og -flåder', 'Mand-over-bord-både' eller 'Hurtiggående mand-over-bord-både (FRB)', vil der også være krav om genopfriskning af disse kvalifikationer fremover.

Dette skal ske hvert femte år for de funktioner, som anvendes i skibene, og altid inden det eksisterende kvalifikationsbevis udløber. Dog skal genopfriskning i søsikkerhed og brand gennemføres af alle søfarende, uanset hvilken funktion man måtte have om bord på skibene.

​Du kan læse mere om, hvordan man genopfrisker de forskellige kvalifikationsbeviser her.

 Kontakt

 
 
72 19 60 00