Hvad gøres der, hvis en søfarende om bord viser tegn på COVID-19


Søfartsstyrelsen har i samarbejde med Radio Medical Danmark udarbejdet en vejledning i tilfælde at der er en søfarende om bord, der udviser symptomer på COVID-19.

Gør følgende

Praktisk

 • Kontakt med den isolerede begrænses til så lidt som muligt
 • Ved kontakt med den isolerede, holdes en afstand på minimum én meter
 • Hvis der skal fortages undersøgelse af den isolerede, anvender behandleren følgende:
  • Handsker – C.1, C.2, C.11 og C.12*)
  • Mundbind – C.9*)
 • Ved meget hoste kan den isolerede gives mundbind på. C.9*)
 • Efter undersøgelse af den isolerede:
 1. Handsker aftages, hvorefter hænder vaskes/sprittes
  derefter
 2. Mundbind aftages, hvorefter hænder vaskes/sprittes
 3. Affald bortskaffes, hvorefter hænder vaskes/sprittes
 • Udstyr som anvendes hos den isolerede forbliver i lukaf
 • Mad og drikke serveres på/i engang service
 • Service bortskaffes i plast post.  I samarbejde med isolerede/behandler lægges denne i endnu en plast pose, som lukkes og bortskaffes.
 • Ved længere tids isolation, instrueres besætningsmedlemmet i at rengøre, lukaf mindst en gang dagligt.  Specielt overflader og toilet. Der anvendes almindelige rengøringsmidler
 • Rengørings udstyr forbliver i lukaf
 • Isoleringen kan ophæves 48 timer efter feber/ symptomer er forsvundet.

(Henviser til Medicinkisten)

 Kontakt

Kontakt

 
  
72 19 60 00