ArcticWeb


Billede af skib i arktiske farvande

​​​ArcticWeb letter din navigation og sejladsplanlægning i arktiske områder

For at højne sejladssikkerheden i Arktis har Søfartsstyrelsen taget initiativ til at udvikle ArticWeb. ArcticWeb er en webapplikation, der samler og præsenterer relevante informationer til dig, der sejler i farvande i arktiske områder, herunder grønlandske farvande. Informationerne, der er både statiske og dynamiske, er relevante for både myndigheder og rederier med skibe i området. Det særlige ved ArticWeb-webapplikationen er, at den samler de relevante informationer i én samlet pakke.

I ArcticWeb kan du få information om:

• Fuldt overblik over andre skibe i området (via AIS)

• Iskort, satellitkort og -prognoser​

• Vejrdata, herunder vejrudsigter for planlagte ruter

• Navigationsadvarsler

• Rapportering til GREENPOS og kystkontrol

• Koordineret sejlads gennem udveksling af ruter og sejlplaner

• Assistanceværktøjer

• Forside med generelle oplysninger (links til relevante hjemmesider såsom DMI, Geodatastyrelsen mv.)

 

Du kan tilgå ArcticWeb fra enhver computer, som er tilsluttet internettet. Det gør det muligt at levere og udveksle oplysninger med så mange skibe som muligt på eksisterende systemer. Det er ikke nødvendigt at installere ny hardware om bord  på skibe for at benytte ArcticWeb.​

Tilgå ArticWeb.

 Kontakt

Kontakt

E-navigation
Bjørn Borbye Pedersen, Kst. kontorchef
+45 72 19 63 21