Sejlads i Grønland


Billede af skib i arktiske farvande

​​​​​​​​​​​​​​​​​​Sejladssikkerhed i grønlandske farvande og Arktis er to af Søfartsstyrelsens væsentlige indsatsområder.

På denne side finder du relevant information i form af nationale og internationale bekendtgørelser, regler og vejledninger, der kan hjælpe dig til at udføre en sikker sejlads i Arktis.​

Nederst på siden findes relevante links til andre informationskilder, der kan hjælpe ved planlægning og udførelse af den sikre sejlads.

IMO's polarkode

IMO's polarkode trådte i kraft i januar 2017. Polarkoden stiller krav til de underlagte skibes konstruktion, stabilitet, udstyr, sejladsplanlægning samt uddannelse, træning af besætningen m.m.

Polarkoden indeholder desuden regler for beskyttelse af den sårbare natur i polarområdet, Disse regler er beskrevet i det afsnit, der omhandler miljøregler.

For danske skibe er reglerne i polarkoden sat i kraft ved "Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v."

ArcticWeb Grønland

For at højne sejladssikkerheden i Arktis har Søfartsstyrelsen taget initiativ til at udvikle ArcticWeb. ArcticWeb er en webapplikation, der samler og præsenterer relevante informationer til dig, der sejler i farvande i arktiske områder, herunder grønlandske farvande.
ArcticWeb drives i dag af Kystverket i Norge. Søfartsstyrelsen er dataleverandør og partner. 

 Kontakt

Kontakt

Sikre farvande
Sikre farvande
+45 72 19 60 00