Krav til dykkermateriel


Billede af dykkerudstyr
​​​​​​Dykkermateriel, der anvendes ved dykkerarbejde i Danmark og fra danske skibe, skal være synet og godkendt af Søfartsstyrelsen.


Bestilling af syn af inshore-dykkermateriel kan enten foregå online eller pr. telefon:     

Spørgsmål vedrørende inshore-dykning rettes til:

  • Skibsinspektør Kasper Raunskov Rasmussen, kpr@dma.dk eller +45 91 37 62 78
  • Skibsinspektør Niels Brehm Nielsen, nbn@dma.dk eller +45 91 37 60 82 
  • Grønland: SFS synskontor NUUK – Michael Lantz – mlz@dma.dk eller +299 564 150
               

Lovgivning

Lovgivningen på området er dykkerloven og bekendtgørelse nr. 1394 af 12. december 2013 om dykkermateriel.

​Søfartsstyrelsen fører en oversigt over godkendte dykkerfirmaer til inshore-dykning i Danmark. Godkendte dykkerfirmaer har en tilladelse (attest), som løber i tre år, hvorefter Søfartsstyrelsen aflægger firmaet et besøg og syner dykkermateriel og procedurer. Foregår dette syn til Søfartsstyrelsens tilfredshed, udstedes en ny tilladelse gældende i tre år.

Hvis du gerne vil vide, om et dykkerfirma er godkendt til inshore-dykning i Danmark, er du velkommen til at kontakte Søfartsstyrelsen på cfs@dma.dk eller en af de nævnte skibsinspektører ovenfor.

 Kontakt

Kontakt

Sikre skibe
Sikre skibe
+45 72 19 60 17