Lægeundersøgelse


​​​Erhvervsdykkerarbejde er et fysisk krævende job, og der stilles krav til dykkerens fysiske og helbredsmæssige tilstand.

Dykkere, der udfører dykkerarbejde, skal være i besiddelse af bevis for at have gennemgået lægeundersøgelse for dykkere, der er gyldigt til pågældende dykkerarbejde. Med højst ét års mellemrum skal dette fornys ved, at dykkeren gennemgår en lægeundersøgelse og bliver fundet egnet til at udføre dykkerarbejde. Lægeundersøgelser må i Danmark kun foretages af særlige dykkerlæger, der er udpeget af Søfartsstyrelsen.

 

               

Lovgivning

Lovgivningen på området er dykkerloven og bekendtgørelse nr. 476 af 17. juni 1999 om lægeundersøgelse af dykkere.

 Kontakt

Sikre skibe
Niels Brehm Nielsen, Skibsinspektør
+45 72 19 60 82