Offshore-dykkeroperationer


Billede af offshore vindmøllepark
​​Søfartsstyrelsen stiller store krav til sikkerhed, sundhed og miljø i forbindelse med udførelse af offshore-dykkeroperationer.

Dykkermateriel, der anvendes i forbindelse med en offshore-dykkeroperation, skal være synet og godkendt af Søfartsstyrelsen.

Fastinstallerede offshore-dykkersystemer skal være synet og godkendt af Søfartsstyrelsen. På baggrund af denne godkendelse udsteder Søfartsstyrelsen en attest med tilladelse til at operere på dansk territorium og dansk kontinentalsokkel. Tilladelsen udstedes normalt med en gyldighed på 1 år. Personlige værnemidler skal være CE-mærkede i henhold til national lovgivning i et EU-medlemsland eller et land, som er omfattet af EØS-aftalen, og som gennemfører værnemiddeldirektivet.

Ikke-fastinstallerede offshore-dykkersystemer og sammensætningen af disse skal også synes og godkendes af Søfartsstyrelsen, og på baggrund heraf udstedes der en tilladelse til at operere på dansk territorium og dansk kontinentalsokkel. Denne tilladelse udstedes for den enkelte dykkeroperation.

For bestilling af syn af offshore-dykkermateriel kontaktes cfs@dma.dk.

Lovgivning

Lovgivningen på området er dykkerloven og bekendtgørelse nr. 1396 af 12. december 2013 om offshore-dykkeroperationer og offshore-dykkermateriel.


Spørgsmål vedrørende offshoredykning rettes til:

  • Skibsinspektør Morten Nikolai Kiersing, mnk@dma.dk eller +45 91 37 61 23
  • Skibsinspektør Niels Brehm Nielsen, nbn@dma.dk eller +45 91 37 60 82

Opdateret liste over offshore-dykkerskibe godkendt af Søfartsstyrelsen/Updated list of offshore diving vessels approved by the DMA

 Kontakt

Sikre skibe
Morten Nicolai Kiersing, Skibsinspektør
+45 72 19 61 23