Kieler kanal


Sejladsstatistik for Kieler Kanal

Transitruten Kieler Kanal er passager fra Bornholms Gat til Kieler Kanal og omvendt.

 

Antal skibe, der har passeret Femern Bælt per år i 2011-2014 fra Bornholm til Kiel og omvendt.

2011
Dybgang

0-7 m

7-9 m

>9 m

Ukendt

Total

Retning

Nord

Syd

Nord

Syd

Nord

Syd

Nord

Syd

Fragtskibe365136091498147627721046625811445
Tankskibe112770345340615624107442304
Passagerskibe775037530112183
Andre skibe14280197514843273
Total499744422007194243823662234714205
2012
Dybgang

0-7 m

7-9 m

>9 m

Ukendt

Total

Retning

Nord

Syd

Nord

Syd

Nord

Syd

Nord

Syd

Fragtskibe4145392217901693305218472412144
Tankskibe113171252848514622833035
Passagerskibe798931610000260
Andre skibe1381232582402327368
Total5493484623742247475240785415807
2013

Dybgang

0-7 m

7-9 m

>9 m

Ukendt

Total

Retning

Nord

Syd

Nord

Syd

Nord

Syd

Nord

Syd

Fragtskibe3330318615721395311153339953
Tankskibe39871352044710512002195
Passagerskibe304941530000173
Andre skibe652171000261121
Total382339502150190541616529412442
2014

Dybgang

0-7 m

7-9 m

>9 m

Ukendt

Total

Retning

Nord

Syd

Nord

Syd

Nord

Syd

Nord

Syd

Fragtskibe360733031502148833122120410476
Tankskibe46959037054913842342165
Passagerskibe132432320001102
Andre skibe475574224749213
Total4136397219112073471265705812956

 Kontakt

 
AIS Services postkasse (SFS)
72 19 60 00