Kieler kanal


Illustrativt billede

Sejladsstatistik for Kieler Kanal

Transitruten Kieler Kanal er passager fra Bornholms Gat til Kieler Kanal og omvendt.

Billede af transitruten Kieler Kanal 

Antal skibe, der har passeret Femern Bælt per år i 2011-2014 fra Bornholm til Kiel og omvendt.

2011
Dybgang

0-7 m

7-9 m

>9 m

Ukendt

Total

Retning

Nord

Syd

Nord

Syd

Nord

Syd

Nord

Syd

Fragtskibe365136091498147627721046625811445
Tankskibe112770345340615624107442304
Passagerskibe775037530112183
Andre skibe14280197514843273
Total499744422007194243823662234714205
2012
Dybgang

0-7 m

7-9 m

>9 m

Ukendt

Total

Retning

Nord

Syd

Nord

Syd

Nord

Syd

Nord

Syd

Fragtskibe4145392217901693305218472412144
Tankskibe113171252848514622833035
Passagerskibe798931610000260
Andre skibe1381232582402327368
Total5493484623742247475240785415807
2013

Dybgang

0-7 m

7-9 m

>9 m

Ukendt

Total

Retning

Nord

Syd

Nord

Syd

Nord

Syd

Nord

Syd

Fragtskibe3330318615721395311153339953
Tankskibe39871352044710512002195
Passagerskibe304941530000173
Andre skibe652171000261121
Total382339502150190541616529412442
2014

Dybgang

0-7 m

7-9 m

>9 m

Ukendt

Total

Retning

Nord

Syd

Nord

Syd

Nord

Syd

Nord

Syd

Fragtskibe360733031502148833122120410476
Tankskibe46959037054913842342165
Passagerskibe132432320001102
Andre skibe475574224749213
Total4136397219112073471265705812956

 Kontakt

Kontakt

Sikre Farvande
AIS-data
+45 72 19 60 00