Transitruter


En transitrute er en rute, som skibene passerer uden at gøre ophold i en havn. Statistikken opgør, hvor mange skibe af forskellig kategori der sejler uden om Danmark, og hvilket land visse af dem kommer fra.

Antallet af skibe i transit findes ved at bruge to eller flere passagelinjer, som skibene skal passere gennem i et bestemt tidsrum. Ved at angive en maksimal tid, skibene må bruge mellem passagelinjerne, kan man sortere de skibe fra, der har gjort ophold i en havn.

Sundet

Storebælt

Kieler kanal

 Kontakt

Kontakt

Sikre Farvande
AIS-data
+45 72 19 60 00