AIS-data


Illustrativt billede
​​​​​​​​​​​​Har du behov for at følge skibstrafikken i de danske farvande? Med adgang til Søfartsstyrelsens AIS-system kan du få et øjebliksbillede af trafiksituationen i de danske farvande.

Hvem kan få adgang til AIS-data?​

Søfartsstyrelsen giver adgang til AIS-data på baggrund af lov nr. 596 af 24. juni 2005 om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (PSI-loven). Det betyder, at alle kan få adgang til at se danske AIS-data.

Adgangstyper:

​1. Webadgang til online AIS-data

Med en webadgang kan der logges ind ved hjælp af et personligt login via en web-browser. På websiden er det muligt at følge, hvordan AIS-udstyrede skibe sejler i tilnærmelsesvis realtid inden for det danske dækningsområde. Såfremt der er behov for at flere personer skal kunne anvende systemet samtidigt, kræver det flere adgange.

2. Online AIS-datastrøm (proxyadgang) – den avancerede løsning

Du får adgang via et lille program, en "Subscriber Proxy"-applikation, som skal installeres på din computer. Denne løsning består af en AIS-datastrøm af rå AIS-data. Du skal selv anskaffe det nødvendige præsentationsprogram til visning og behandling af data.

Løsningen indeholder avancerede muligheder for filtrering af data, replay af hændelser og lagring af data.

Opkrævning af betaling for AIS-data

Alle skal betale for adgangen i henho​​ld til nedenstående priser:

Beskrivelse af adgangstype

Priser pr. 1. juli 2018 (eksklusiv moms)

Webadgang, årligt gebyr (skæringsdato 1. juli)Kr. 1.550,-
AIS-datastrøm via proxy, årligt gebyr (skæringsdato 1. juli)Kr. 6.850,-

​​3. Historiske AIS-data

​Du kan få gratis adgang til historiske AIS-data, som opdateres løbende på her på siden. AIS-data bliver gemt som såkaldte CSV filer. For at kunne bruge de historiske AIS-data skal du have en speciel applikation, der kan behandle og konvertere data til en brugervenlig præsentation.​

Vejledning til hentning af historiske AIS data

Microsoft Internet Explorer 11 viser kun et begrænset antal filer, dette vil sige kun 1 ”page” og dermed ikke alle filer.
Andre browser typer, eksempelvis Mozilla Firefox viser alle filer.

Under alle omstændigheder anbefales, at man anvender en FTP klient, eksempelvis FileZilla FTP Client eller lignende, til download af store mængder data. Der ligger p.t. 130 filer i *.zip format, som fylder 1,8 TB.

Hent historiske AIS-data​

Ansøg om adgang til AIS-data

Du kan ansøge om adgang til de ovennævnte AIS-adgange ved at skrive til:aisservices@dma.dk

 Relevante links til AIS

Kontakt

Sikre Farvande
AIS-data
+45 72 19 60 00