Download data


​​​​Søfartsstyrelsen stiller følgende datasæt, AIS Density Plots og Navigationsadvarsler til rådighed, så de kan bruges i en større sammenhæng.

Læs 'Vilkår for brug af data', så du er klar over vilkårene.

Oversigtskort med datasæt og AIS Density Plot

Datasæt

Ankerpladser, kapsejladsbaner​ og skibsruter er tilgængelige som WMS-services og via Søfartsstyrelsens datasamling på ArcGIS Online.

Information og metadata vedr. datasæt

AIS Density Plots

Der er lavet AIS Density Plots for udvalgte typer af AIS-data. Det er for typerne fiskeskibe, passagerskibe og tankskibe. Der er også lavet Density Plots for 'alle skibstyper'.
AIS Density Plots er tilgængelige som WMS-services og via Søfartsstyrelsens datasamling på ArcGIS Online.

Information og metadata vedr. AIS Density Plots

Efterretninger for Søfarende, Navigations- og Skydeadvarsler

Det er muligt at tilgå aktive Efterretninger for Søfarende (EfS), Navigations- og skydeadvarsler via REST-kald til Søfartsstyrelsens ”Niord”-service. Den underliggende datamodel og REST API er beskrevet på:

Dokumentation for Niord REST API

Eksempler:

Aktive navigations-, skydeadvarsler og Efterretninger for Søfarende på dansk og engelsk

Aktive Efterretninger for Søfarende på dansk

 Kontakt

Kontakt

Data og Forretningsudvikling
Data og Forretningsudvikling
+45 72 19 60 00