AIS Density kort


​​​​Information og metadata vedr. AIS Density Plots.

AIS Density Plots er genereret i GateHouse ais web og efterbehandlet i ArcGIS Desktop. AIS-positioner for de enkelte skibe sættes sammen til linjer. Et grid med den ønskede cellestørrelse lægges over linjerne, hvorefter antallet af skibe i cellerne tælles og farvelægges. ESRI shape-filen fra GateHouse ais web er efterfølgende konverteret til ESRI raster format.

De kan ses i denne online viewer sammen med Søfartsstyrelsens geografiske data: se kort

sfs-aabne-kortlag.PNG 

 

Alle skibe 2016
Billede af AIS density plot over skibe udstyret med AIS klasse A og B-transpondereAIS Density Plot visende alle skibe udstyret med AIS klasse A og B transpondere i 2106.
Der vises antal skibsspor pr. celle pr. år.
Celleværdier 1-5 er ikke farvelagt.
Cellebredden er 0.001° svarende til ca 65 x 110 m.

WMS service WGS84(EPSG: 4326, EPSG: 25832): http://map.dma.dk/arcgis/services/ais_density_all_2016/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS


 Tankskibe 2014
Billede af AIS density plots over tankskibe i 2014AIS Density Plot visende alle tankskibe i 2014.
Der vises antal skibsspor pr. celle pr. år.
Celleværdier 1 og 2 er ikke farvelagt.
Cellebredden er 0.00833333 °.

WMS service WGS84(EPSG: 4326, EPSG: 25832): http://map.dma.dk/arcgis/services/ais_density_tankers_2014/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

 

Passagerskibe 2014
Billede af AIS density plot med alle passagerskibe med AIS klasse A og B-transpondere i 2014AIS Density Plot visende alle passagerskibe med AIS-klasse A og B transpondere i 2014.
Der vises antal skibsspor pr. celle pr. år.
Celleværdier 1 og 2 er ikke farvelagt.
Cellebredden er 0.00833333 °.

WMS service WGS84(EPSG: 4326, EPSG: 25832): http://map.dma.dk/arcgis/services/ais_density_passengerships_2014/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS


 

Fiskeskibe 2014
Billede af AIS density plot over fiskeskibe med AIS klasse A og B-transpondere i 2014AIS Density Plot visende fiskeskibe med AIS-klasse A og B transpondere i 2014.
Skibe med AIS, der fiskede i 2014.
Der vises antal skibsspor pr. celle pr. år.
Celleværdier 1 og 2 er ikke farvelagt.
Cellebredden er 0,01 °.

WMS service WGS84(EPSG: 4326, EPSG: 25832): http://map.dma.dk/arcgis/services/ais_density_fishing_2014/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

 Kontakt

Kontakt

Data og Forretningsudvikling
Data og Forretningsudvikling
+45 72 19 60 00