Datasæt


​​​​Information og metadata vedr. datasæt.

De kan ses i denne online-viewer sammen med Søfartsstyrelsens geografiske data: se kort.

 

Ankerpladser

Billede af DanmarkskortDatasættet er en oversigt over de ankerpladser, som er udsat i danske søkort.

Data er tilvejebragt ved digitalisering af søkort. Udgangspunktet er ENC-kort rettet til uge 32 2015. Hvor der er uoverensstemmelser mellem papirkort og ENC-kortet, er data baseret på ENC-kortet. Søfartsstyrelsen vedligeholder laget, således at det løbende holdes opdateret iht. Efterretninger for Søfarende.

Datasættet kan ses og downloades fra http://data.sofartdk.opendata.arcgis.com/

WMS service (EPSG: 4326, EPSG: 25832): http://map.dma.dk/arcgis/services/Ankerpladser/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

Kapsejladsbaner

Billede af kort med indre danske farvandeDatasættet er en oversigt over de kapsejladsbaner, som er udsat i danske søkort.

Data er tilvejebragt ved digitalisering af søkort. Udgangspunktet er ENC-kort rettet til uge 32 2015. Hvor der er uoverensstemmelser mellem papirkort og ENC-kortet, er data baseret på ENC-kortet. Søfartsstyrelsen vedligeholder laget, således at det løbende holdes opdateret iht. Efterretninger for Søfarende og søkort.

Datasættet kan ses og downloades fra http://data.sofartdk.opendata.arcgis.com/

WMS service (EPSG: 4326, EPSG: 25832): http://map.dma.dk/arcgis/services/Kapsejladsbaner/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

Skibsruter

Billede af sejlruter i danske farvandeSejlruter digitaliseret fra diverse søkort siden 2001
TSS: Alle koordinater aflæst fra publikationen 'Ships Routing', IMO, 2007. OBS! Problematik vedr. datum ED50/wgs84. TSS er rettet til, så placering er identisk med gældende søkort. Samlet juni 2009, opdateret december 2010.

Datasættet kan ses og downloades fra http://data.sofartdk.opendata.arcgis.com/

WMS service (EPSG: 4326, EPSG: 25832): http://map.dma.dk/arcgis/services/Skibsruter_TSS/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS 

 Kontakt

Kontakt

Data og Forretningsudvikling
Data og Forretningsudvikling
+45 72 19 60 00