Sejladsinformation


​Det er vigtigt, at du som søfarende holder dig orienteret om sejladsmæssige forhold til søs. Gennem de akutte navigationsadvarsler og Efterretninger for Søfarende får du vigtige oplysninger, der kan hjælpe dig på vej under din sejlads.