Afmærkning af farvandene


Billede af farvandsafmærkning

​​​​Har du behov for at etablere en farvandsafmærkning eksempelvis i forbindelse med en forestående aktivitet eller ved placering af et anlæg på søterritoriet, skal du først indhente tilladelse hos Søfartsstyrelsen.​

Tilladelse til farvandsafmærkning tildeles på en række vilkår om for eksempel position, type, vedligeholdelse eller varsel. Skal du ændre, flytte eller inddrage afmærkningen, skal du ligeledes have indhentet tilladelse på forhånd.

Vejledning til de forskellige afmærkningstyper samt brugen af dem er nærmere beskrevet i vores publikation
Afmærkning af danske farvande.

Afmærkningsprincipper og forhold omkring omkostningsfordeling er nærmere beskrevet i
Bekendtgørelse om farvandsafmærkning i dansk og grønlandsk afmærkningsområde m.v. (Afmærkningsbekendtgørelsen).

 Ansøg om afmæ​rkning her

 Kontakt

Kontakt

Sikre farvande
Sikre farvande
+45 72 19 60 00