Souveniroptagelse


Illustrativt billede

​​​​Historiske vrag

Der gives kun i særlige tilfælde tilladelse til at fjerne genstande fra vrag, der er beskyttet af museumsloven. Loven omfatter alle vrag, der er forlist for mere end 100 år siden, eller vrag som Kulturstyrelsen har vurderet har en særlig historisk betydning.

Skibsfart

Hvis vi vurderer, at dykkeroperationen vil være til gene for skibsfarten (fx sejlruter, gravede render mv.), kan du ikke få tilladelse til souveniroptagelse.

Eksisterende tilladelse

Vi giver ikke tilladelse til souveniroptagelse fra vrag, hvor der allerede i det ansøgte tidsrum er givet bjærgnings- eller souvenirtilladelse til anden side.

Tidsramme

Souvenirtilladelse gives for et bestemt tidsrum, som kun undtagelsesvis overstiger et år.

Opfiskede genstande

Genstande, du har fisket op, må ikke gøres til genstand for salg.

Overdragelse

En souvenirtilladelse må ikke under nogen form overdrages til andre uden skriftlig tilladelse fra Søfartsstyrelsen. 

Ansøg om souveniroptagelse:

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøgning om souveniroptagelse skal sendes til Søfartsstyrelsen. Den skal være os i hænde senest 6 uger før, souveniroptagningen er planlagt at begynde.

Når du søger om souvenirtilladelse, skal din ansøgning indeholde følgende oplysning:

Ansøger: Navn, adresse, firma/afdeling, postnummer, by, e-mail, og telefonnummer.

Klub/organisation: Hvis ansøgningen indsendes på vegne af en klub eller organisation, skal du angive, hvilken dykkerklub eller organisation ansøgningen er skrevet på vegne af. Du skal angive adresse og evt. kontaktinformation.

Vragets position angivet i geografiske koordinater (grader, minutter og decimalminutter) med angivelse af det datum, positionen refererer til (WGS84/ED50), hvis dette er kendt.

Formålet med optagelsen, og hvor den optagne souvenir er planlagt opbevaret/udstillet.

Beskrivelse af vraget, dets tilstand og omgivelser. I denne beskrivelse skal indgå information om dybden på havbunden, dybden over vraget, vragets længde, bredden og højden over havbunden, skibsnavnet, skibstypen, skrogmateriale, last mv. samt en vurdering af, hvor længe vraget har ligget på havbunden.

Kilde: Beskrivelse af hvilke kilder oplysningerne om vraget stammer fra. Endvidere skal du oplyse, om du selv har undersøgt vraget og tidspunkt for denne undersøgelse.

Erklæring fra ejer: Såfremt vragets ejer er kendt, skal du vedlægge en erklæring fra ejeren om, at han intet har at indvende mod, at der optages souvenir fra vraget.

Ansøg om souveniroptagelse.

 Kontakt

Kontakt

Sikre farvande
Sikre farvande
+45 72 19 60 00