Svømning i nærheden af skibstrafik


Billede af windsurfere

​​​Det kan være risikofyldt at svømme, hvor der er skibstrafik. Skibe kan vanskeligt se svømmere i vandet, og pludselige undvigemanøvrer kan øge risikoen for kollision, påsejling eller grundstødning.

Skal du have tilladelse?

Hvis du selv skal svømme i vores farvande, eller hvis du skal arrangere svømning for flere, skal du normalt ikke søge om tilladelse hos Søfartsstyrelsen, med mindre arrangementet er af et omfang, som kan påvirke sejladssikkerheden eller den frie sejlads. Søfartsstyrelsen vil da vurdere sagen, og skibsfarten vil blive orienteret gennem Efterretninger for Søfarende.

Vi opretter sjældent særlige svømmeområder

Hvis du vil arrangere en svømning, skal du først og fremmest være opmærksom på, at Søfartsstyrelsen normalt ikke laver restriktioner for den frie sejlads. Normalt vil der altså ikke kunne oprettes områder med forbud mod sejlads af hensyn til svømninger.

Afmærkning

Eventuel afmærkning af svømmeruten sker efter godkendelse hos Søfartsstyrelsen.

Svømmere ses vanskeligt

Du skal være klar over, at svømmere er meget svære at se i vandet fra et skib. Større skibe må i et snævert farvand ikke bringes i en situation, hvor de pludselig skal foretage undvigemanøvrer i forhold til svømmere.

Advisering af skibsfarten

Ved svømning i trafikeret farvand skal du sende oplysninger om arrangementet som udgangspunkt senest 6 uger i forvejen til sifa@dma.dk om hvornår, hvem, hvor mange og svømmerute mv., så skibsfarten kan blive informeret i god tid.

Svømning uden for danske farvande

Hvis arrangementet starter eller slutter uden for Danmark, bør du forhøre dig om det pågældende lands regler.

Internationale skibstrafiksepareringssystemer og dybvandsruter

Svømning i et trafiksepareringssystem og dybvandsruter, som er indtegnet i søkortet, er forbudt.
Søfartsstyrelsen kan af hensyn til sejladssikkerheden ikke acceptere, at der gennemføres svømninger, der krydser trafiksepareringssystemer, eller som er nærmere end 1 sømil fra enderne af et trafiksepareringssystem og dybvandsruter.

Områder med skibstrafiktjeneste, Vessel Traffic Service (VTS)

Hvis et svømme arrangement er inden for et VTS-område, samarbejdes med VTS-centeret om arrangementet af hensyn til sejladssikkerheden. (VTS sundet: +46 771 63 06 00/ CONTACT@soundvts.org - VTS Storebælt: +45 58 37 68 68 / BELTREP@mil.dk.)

Krydsning af skibsruter

Hvis der krydses trafikruter, sejlrender eller havneløb, skal dette foregå vinkelret på sejlretningen, så svømmerne hurtigst muligt passerer.

Aflysning eller ændringer

Meddel hurtigst muligt til evt. VTS og til Søfartsstyrelsen, hvis arrangementet skulle blive aflyst eller afbrudt.

Gennemfør kun i klart vejr

Hvor der er skibstrafik, bør du kun svømme om dagen og i klart vejr.

Vind, strøm og vejr

Undersøg forhold omkring vejr og strøm inden start (for eksempel gennem Meteorologisk Instituts hjemmeside www.dmi.dk).

Ledsagefartøjer

Sørg for, at der til enhver tid er kapacitet i ledsagefartøjerne til at kunne tage alle svømmere om bord, hvis det bliver nødvendigt af hensyn til skibstrafik eller svømmere.

Skab overblik

Overblik over området er vigtigt. Da det ikke kan forventes, at andre skibe vil vise særlige hensyn over for deltagerne i arrangementet, bør du sørge for, at ledsagebådene hele tiden sikrer sig et samlet overblik over situationen i området, herunder skibe der sejler ud og ind af havne.

Svømmere kan komme i nød. Ledsagefartøjer bør hele tiden være klar til at kunne tage svømmerne om bord og foretage afhjælpende foranstaltninger, hvis der skulle opstå farlige situationer med skibe, der sejler i områderne eller svømmerne kommer i vanskeligheder.

Bliv hos svømmerne

Efterlad ikke svømmere, hvor der er skibstrafik, uden en ledsagebåd stadig er til stede.

Orienter om arrangementet

Orienter myndigheder såsom brovagter, VTS, havnemyndigheder, politi, lodser og lignende i nærheden af området for arrangementets afvikling.

 Kontakt

Kontakt

Sikre farvande
Sikre farvande
+45 72 19 60 00