Fritagelse for meldepligt


Billede af krydstogtskib

​​​​​​​​​​​​​​​​Et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem er etableret for skibsfarten i fællesskabet med henblik på at gøre skibsfarten mere sikker og effektiv og forbedre myndighedernes reaktioner med hensyn til ulykker, hændelser eller potentielt farlige situationer til søs, herunder eftersøgnings- og redningsoperationer.

Søfartsstyrelsen kan undtage et skib fra meldepligten i henhold til Bekendtgørelse om teknisk forskrift om et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem i danske farvande og havne, hvis

1) skibet sejler i fast rutefart:
a) på danske havne, eller
b) mellem danske og udenlandske havne og de involverede medlemslande er enige heri,
2) rutefarten er planlagt til at udstrække sig over mere end 1 måned,
3) den planlagte overfartstid for en enkelt rejse ikke overstiger 12 timer, og
4) rederiet:
a) opretholder en liste over det eller de skibe, som indgår i den pågældende rutefart, og indsender denne til Søfartsstyrelsen første gang, der søges om undtagelse, og herefter hver gang der indtræffer ændringer, samt
b) etablerer et internt system, som sikre, at oplysningerne om hver enkelt rejse, registreres sådan, at de på begæring, uanset tidspunkt og uden forsinkelse, fremsendes så det kommer Søværnets Operative Kommando i hænde øjeblikkeligt.
Ansøgning om fritagelse fra meldepligten iht. bekendtgørelse nr. 1021

​Blanketten sendes med evt. dokumentation til cfs@dma.dk.
Søfartsstyrelsen opretholder en liste med fritagne skibe og holder Søværnets Operative Kommando opdateret.

Lovgivningen på området:

Bekendtgørelse om teknisk forskrift om et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem i danske farvande og havne

 Kontakt

Kontakt

Sikre skibe
Sikre skibe
+45 72 19 60 17