Arbejdsmiljø


​I Søfartsstyrelsen holder vi øje med udviklingen på søfartsområdet. På den måde sikrer vi, at sikkerhedsniveauet til søs svarer til det på landjorden, og at ILO's og EU's regler om arbejdsmiljø gennemføres.  

​​​
Vi samarbejder med bl.a.  Arbejdstilsynet og deltager i ILO, når arbejdsmiljøet til søs er på dagsordnen.

Efter Søfartsstyrelsens regler er der etableret to ar­bejdsmiljøråd for henholdsvis søfart og fiskeri.

Søfartens Arbejdsmiljøråd

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Læs Meddelelse A 

Læs ILO's "Guidelines for implementing the occupational safety and health provisions of the Maritime Labour Convention, 2006"

 Kontakt

Maritim regulering og jura
Philippe Bauchy, Specialkonsulent
+45 72 19 63 75