Arbejdsmiljø


Billede af svejsearbejde på dæk

​​I Søfartsstyrelsen holder vi øje med udviklingen på søfartsområdet. På den måde sikrer vi, at sikkerhedsniveauet til søs svarer til det på landjorden, og at ILO's og EU's regler om arbejdsmiljø gennemføres.

Vi samarbejder med bl.a.  Arbejdstilsynet og deltager i ILO, når arbejdsmiljøet til søs er på dagsordnen.

I henhold til Søfartsstyrelsens regler er der etableret to ar­bejdsmiljøråd for henholdsvis søfart og fiskeri.

 Kontakt

Kontakt

Maritim regulering og jura
Philippe Bauchy, Specialkonsulent
+45 72 19 63 75