Overførsel af lastolie i danske og grønlandske farvande


Illustrativt billede

STS (ship-to-ship)–operationer foregår ved, at to tankskibe overfører laster fra det ene til det andet skibs lasttanke. Operationen er omfattet af en række særlige sikkerhedsprocedurer.

STS-operationer

I danske farvande foregår de fleste STS-operationer i Ålbæk Bugt ved Frederikshavn. I nedenstående skemaer kan du få yderligere informationer om antallet af STS-operationer, hvor de udføres, og hvor meget olie der overføres.

Der har endnu ikke været anmeldt STS-operationer i grønlandsk farvand.

Tabel over STS operationer i Danmark 

Godkendelse og regler ved STS-operationer

Tankskibe, som udfører STS-operationer i dansk og grønlandsk territorialfarvand, er omfattet af reglerne i bekendtgørelsen om STS-operationer.

Læs bekendtgørelsen om STS-operationer

Reglerne fastlægger, at STS-operationer skal gennemføres under vejledning og tilsyn af en godkendt STS-operatør og i overensstemmelse med de seneste anbefalinger. Søfartsstyrelsen godkender STS-operatører efter ansøgning. STS-operatøren skal betale omkostningerne i forbindelse med godkendelsen. Godkendte STS-operatører skal anvende et kvalitetsstyringssystem, der sikrer, at deres opgaver udføres i overensstemmelse med bekendtgørelsen.

Liste over godkendte operatører​​

Værnsfælles Forsvarskommando, Marinestaben samt Arktisk Kommando skal underrettes om overførslen, og tankskibe, der gennemfører omladning af last på dansk territorialfarvand, er omfattet af lodspligt i henhold til lodsloven.

For STS-operationer, som finder sted uden for territorialfarvandet, gælder reglerne i FN’s internationale søfartsorganisation (IMO). Reglerne medfører, at operationen skal udføres efter en godkendt plan, som udarbejdes på baggrund af skibets konstruktion, udstyr og gældende industriretningslinjer for "best practice" på området. Herudover skal operationen anmeldes til de relevante myndigheder i kyststaten.

Læs mere om STS-operationer

Diagram over total mængde overført olie 2007-2016 

Tilsyn

Søfartsstyrelsen fører løbende tilsyn med operationerne i dansk og grønlandsk farvand på baggrund af en stikprøvemæssig kontrol. I skemaet kan du læse mere om Søfartsstyrelsens tilsyn.

​Antal tilsyn
2007​​2008​2009​2010​2011​2012​2013​2014​20152016
​2017
​Autorisation af STS-operatører​2​02​​1​2​1​2​2​1​3​2
​Syn af baser i land
​0​0​0​0​0​4​6​6​0​7​6
​Syn af STS-operationer til søs
​2​33​​2​0​0​5​6​6​5​4
​Total​4​3​5​3​2​5​13​14​7​15​12


 

 Kontakt

Kontakt

Maritim regulering og jura
Steen Møller Nielsen, Chefkonsulent
+45 72 19 63 76