Batteridrift af skibe


Billede af krydstogtskib

Søfartsstyrelsen har udviklet en vejledning om store batteriinstallationer på skibe. Vejledningen er udviklet på baggrund af erfaringerne fra  ombygning af en række færger til hybriddrift, hvor en eller flere hjælpemotorer erstattes af en batteriinstallation på op til 2,4-3 MWh.

De anerkendte klassifikationsselskabers regler for elinstallationer kan i princippet også anvendes ved batteriinstallationerne, men der er problemer med en række sikkerhedsmæssige krav, da flere af de moderne batterier har den ulempe, at hvis der opstår fejl i dem, kan der opstå en brand, der ikke umiddelbart kan slukkes pga. de kemiske reaktioner. Her anvendes reglerne om alternative design og dokumentation for installationerne ved hjælp af en risikoanalyse.

 Kontakt

Kontakt

Maritim regulering og jura
Palle Kristensen, Chefkonsulent
+45 72 19 63 72