Containere


Billede af containerskib

​​​Den 1. juli 2016 trådte internationale regler i kraft som fastlægger, at afskiber skal fastlægge den såkaldte verificerede vægt af pakkede søcontainere (Verified Gross Mass - VGM).

To metoder kan anvendes, når VGM skal fastsættes. Enten kan den pakkede container vejes ellers kan de enkelte emner i containeren sammenlægges med containerens egenvægt efter en certificeret metode.

Reglerne gælder for de skibe, der påbegynder en international rejse efter den 1. juli 2016.

Søfartsstyrelsen og en række erhvervsorganisationer har i tæt samarbejde udarbejdet 3 korte vejledninger, der beskriver, hvordan reglerne kan gennemføres.

I forlængelse af de tre vejledninger har Søfartsstyrelsen udarbejdet en oversigt over hyppigt stillede spørgsmål.

Vejledningerne kan læses her:

 Kontakt

Kontakt

Maritim regulering og jura
Maritim regulering og jura
+45 72 19 60 00