Containere


​Den 1. juli 2016 trådte internationale regler i kraft som fastlægger, at afskiber skal fastlægge den såkaldte verificerede vægt af pakkede søcontainere (Verified Gross Mass - VGM).

To metoder kan anvendes, når VGM skal fastsættes. Enten kan den pakkede container vejes ellers kan de enkelte emner i containeren sammenlægges med containerens egenvægt efter en certificeret metode.

Reglerne gælder for de skibe, der påbegynder en international rejse efter den 1. juli 2016.

Frem til 1. oktober 2016 er der internationalt enighed om, at containere, som har påbegyndt en sørejse forud for 1. juli 2016, kan fortsætte rejsen frem til slutdestinationen uden at være forsynet med en VGM. Dette gælder også ved en eventuel omlastning undervejs. Tilsvarende er der forståelse for, at de IT-systemer, som skal understøtte udveksling af VGM mellem afskiber og de forskellige rederier og havne, endnu ikke er fuldt funktionsdygtige.

Søfartsstyrelsen og en række erhvervsorganisationer har i tæt samarbejde udarbejdet 3 korte vejledninger, der beskriver, hvordan reglerne kan gennemføres.

I forlængelse af de tre vejledninger har Søfartsstyrelsen udarbejdet en oversigt over hyppigt stillede spørgsmål.

Vejledningerne kan læses her:

  • Metode 1 (vejning)

 Kontakt

Maritim regulering og jura
Steen Møller Nielsen, Chefkonsulent
+45 72 19 63 76