Søsport


Søfartsstyrelsen regulerer sejladssikkerheden gennem regler og love, som også har betydning for fritidssejlere.

Der findes en række beviser og certifikater for uddannelser for fritidssejlads, der udstedes af Søfartsstyrelsen.

Under menupunktet Skole- & fritidssejlads, kan du finde al relevant information. Hos Søsportens Sikkerhedsråd kan du derudover få gode tips til sikker fritidssejlads.​