Søsportens Sikkerhedsråd


Billede af Søsportens Sikkerhedsråds logo

Søsportens Sikkerhedsråd er en selvstændig institution under Søfartsstyrelsen. Vi arbejder for sikkerhed til søs for alle, der benytter danske farvande til rekreative formål.

Vores hovedaktiviteter er:
  • at tage initiativer til forebyggelse af ulykker i forbindelse med de fritidsaktiviteter til søs,
  • at rådgive Søfartsstyrelsen i sager med relation til disse aktiviteter,
  • at fremstille oplysningsmateriale og gennemføre andre initiativer, der kan forebygge ulykker til søs,
  • at koordinere medlemsorganisationernes indsats for at øge sikkerheden ved fritidsaktiviteter på vandet.

Søsportens Sikkerhedsråd består af en formand, der er udpeget af Søfartsstyrelsen og medlemmer, der udpeges af rådets medlemsorganisationer.

Se listen over rådets medlemmer.

Rådets aktiviteter finansieres delvist af Søfartsstyrelsen og delvist af private sponsorer.

Læs mere på Søsportens Sikkerhedsråds hjemmeside.

 Kontakt

Kontakt

Sikre farvande
Sten Emborg, Specialkonsulent
+45 72 19 62 19