CE-mærkning


​​​Det er vigtigt, du sikrer dig, at CE-mærkningen er til stede på fartøjet. Hvis den mangler, kan du få svært ved at sælge fartøjet igen eller opleve, at forsikringen ikke dækker skader. Se mere om kravene til CE-mærkning her. 

Fritidsfartøjet skal som udgangspunkt være CE-mærket når:
  • fartøjet er 2,5 - 24 meter langt
  • er markedsført eller taget i brug i et EU-land eller i Island og Norge for første gang efter den 16. juni 1998. 

Fritidsbåde, der er importeret fra lande uden for EU eller EEA landene Island og Norge efter den 16. juni 1998, skal være CE- mærkede, når de markedsføres eller tages i brug i EU.

Vandscootere
Vandscootere skal også CE-mærkes. Det gælder alle vandscootere, der er bygget eller indført efter 1. januar 2006. CE-mærkningen er med til at ensarte sikkerheden om bord på fritidsfartøjer.

Overensstemmelseserklæring
En gældende CE-mærkning skal altid ledsages af en overensstemmelseserklæring, som er et dokument, der garanterer, at båden lever op til gældende standarder.
Eksempel på overensstemmelseserklæring

Reglerne om CE-mærkning stammer fra fritidsbådsdirektivet, som er implementeret i dansk lovgivning i Bekendtgørelse nr. 1689 om fritidsfartøjer og personlige fartøjer.
Link til BEK nr. 1689 om fritidsfartøjer og personlige fartøjer
Link til Fritidsbådsdirektivet (2013/53/EF)

I fritidsbådsdirektivet er der på side 6, kapitel I, artikel 2.2 en beskrivelse af produkter, som direktivet ikke finder anvendelse på.​​

 Relateret indhold

 Kontakt

Sikre skibe
Niels Brehm Nielsen, Skibsinspektør
+45 72 19 60 82