CE-mærkning


Billede af fritidsbåd
​​​​Det er vigtigt at sikre sig, at fartøjet er CE-mærket. Hvis mærket mangler, kan du få svært ved at sælge fartøjet, eller du kan opleve, at forsikringen ikke dækker skader. Se mere om kravene til CE-mærkning her. 

Fritidsfartøjet skal som udgangspunkt være CE-mærket, når
  • fartøjet er 2,5 - 24 meter langt og
  • er markedsført eller taget i brug i et EU-land eller i Island og Norge for første gang efter den 16. juni 1998. 

Fritidsfartøjer, der er importeret fra lande uden for EU eller EEA-landene Island og Norge efter den 16. juni 1998, skal være CE- mærkede, når de markedsføres eller tages i brug i EU.

Vandscootere
Vandscootere skal også CE-mærkes. Det gælder alle vandscootere, der er bygget eller indført efter den 1. januar 2006. CE-mærkningen er med til at ensarte sikkerheden om bord på fritidsfartøjer.

Overensstemmelseserklæring
En gældende CE-mærkning skal altid ledsages af en overensstemmelseserklæring, som er et dokument, der garanterer, at båden lever op til gældende standarder.

Eksempel på overensstemmelseserklæring

Reglerne om CE-mærkning stammer fra fritidsbådsdirektivet, som er gennemført i dansk lovgivning ved bekendtgørelse nr. 1689 om fritidsfartøjer og personlige fartøjer.

Link til bekendtgørelse nr. 1689 om fritidsfartøjer og personlige fartøjer

Link til fritidsbådsdirektivet (2013/53/EF)

I fritidsbådsdirektivet er der på side 6, kapitel I, artikel 2.2, en beskrivelse af de produkter, som direktivet ikke gælder for.​​

 Relateret indhold

 Kontakt

Kontakt

Sikre skibe
Sikre skibe
+45 72 19 60 17