Regler for konstruktion og udstyr


Billede af svejsearbejde på dæk

​​Fritidsfartøjer skal konstrueres og udstyres i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse nr. 1687 af 12. december 2016. Disse regler og bestemmelser kan findes her:

Indledning
Anvendelsesområde og definitioner
Krav til sikkerhedsudstyr mv.
Straf
Ikrafttræden
Bilag 1 - Konstruktion, bygning og udstyr m.v. for visse større fritidsfartøjer
Bilag 2 - Fast installerede gasanlæg og kogeapparater til sprit eller petroleum

Reglerne omfatter bl.a. bestemmelserne i EU's fritidsbådsdirektiv (2013/53/EU), som opstiller sikkerhedskrav for fritidsfartøjer med en skroglængde mellem 2,5 og 24 meter, der markedsføres eller tages i brug i Danmark (eller et andet EU-land) efter den 16. juni 1998.

Søfartsstyrelsens regler indeholder også bestemmelser for fritidsfartøjer med en skroglængde over 24 meter.
Regler for fritidsfartøjer større end 24 meter

 Kontakt

Kontakt

Sikre skibe
Sikre skibe
+45 72 19 60 17