FAQ for skoler og institutioner


Illustrativt billede

​​​​Spørgsmål

Hvornår skal vi lave en sikkerhedsinstruks?

Svar:

Hvis I er omfattet af reglerne om mindre erhvervsfartøjer, der medtager op til 12 passagerer, skal der altid laves en sikkerhedsinstruks. I skal enten selv lave den eller sikre jer, at den findes, og have kendskab til indholdet. I skal selv lave sikkerhedsinstruksen, hvis I har ejerskabet af sejladsen, og det er derfor ikke afgørende, om I ejer fartøjet. Det kan sagtens være, at I skal lave sikkerhedsinstruksen, selvom turen skal foregå i lejede eller lånte fartøjer. Det afgørende er, om I arrangerer og står for sikkerheden for sejladsen med fartøjerne.

Spørgsmål:

Hvornår ved jeg, at sikkerhedsinstruksen er god nok?

Svar:

Sikkerhedsinstruksen er god nok, når I har beskrevet og kan argumentere for alle sikkerhedsmæssige aspekter ved sejladsen, og at denne sker inden for rammerne af "godt sømandskab". Sikkerhedsinstruksen skal være et dynamisk dokument, som er relevant for den type sejlads, I vil lave. Daglig og åben kommunikation mellem ledelse, elever, forældre og kollegaer er fundamentet for et sundt sikkerhedsklima. Det er derfor ikke en god ide, at sikkerheden udelukkende varetages af en enkelt person. Det er vigtigt, at alle deltager i sikkerhedsarbejdet, således at alle tager ejerskab og har en forståelse for, hvad "godt sømandskab" er.

Spørgsmål:

Kan jeg få sikkerhedsinstruksen godkendt af Søfartsstyrelsen?

Svar:

Nej, Søfartsstyrelsen godkender ikke sikkerhedsinstruksen. Det er rederens ansvar, at der findes en sikkerhedsinstruks, og at indholdet er godt.

Spørgsmål:

Vi er en skoleklasse, som skal på kanotur. Vi skal leje kanoerne. Hvad skal vi gøre?

Svar:

Skolen skal lave en sikkerhedsinstruks for sejladsen, og den skal laves af personer, som har forstand på sejlads i kanoer. Alle, som skal med på turen, skal have kendskab til indholdet. Det er skolens ansvar, at alle kommer hjem i god behold.

​Spørgsmål:

Hvor finder jeg information om forsikring i forhold til skolers og institutioners sejlads med elever eller anbragte?

Svar:

På siden "Forsikring for passagerer" findes information under oftest stillede spørgsmål

Spørgsmål:

Hvor finder jeg mere information om førstehjælpskursus?

Svar:

Dansk førstehjælpsråd har i samarbejde med Søfartsstyrelsen lavet en uddannelse målrettet førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport. For mere information se dette link.

 Kontakt

Kontakt

Sikre skibe
Sikre skibe
+45 72 19 60 17