Skal fartøjet synes?


Illustrativt billede

​​​Dit fartøj skal synes med bestemte intervaller. Hvem der udfører synet, og hvordan det bliver gjort, afhænger blandt andet af fartøjets størrelse.  

Bestilling af syn og egenkontrol

Første syn og fornyelsessyn bestiller du hos Søfartsstyrelsen: Bestil et syn

Det mellemliggende syn skal du selv udføre ved egenkontrol. Dato for afholdelse af mellemliggende syn fremgår af "Tilladelse til sejlads med passagerer" udstedt af Søfartsstyrelsen. Hvis dit fartøj er under 15 meter og har et dimensionstal mellem 20 og 99, skal du foretage egenkontrollen ved brug af et skema. Desuden skal du udfylde en erklæring og en sikkerhedsinstruks. Du finder dokumenterne her:
Skema til brug ved egenkontrol
Erklæring til brug ved egen​​kontrol
Link til sikkerhedsinstruks

Både skema, erklæring om egenkontrol samt sikkerhedsinstruks fremsendes samlet til cfs@dma.dk.

Hvis dit fartøj har et dimensionstal under 20, og den samlede fremdrivningseffekt er på 100 kW eller mere, udfører du egenkontrollen ved at sende en erklæring samt sikkerhedsinstruks til cfs@dma.dk.

Hvis dit fartøj har et dimensionstal under 20, og den samlede fremdrivningseffekt er under 100 kW, skal dit fartøj ikke synes.

Husk, at du også skal bestille syn hos Søfartsstyrelsen, hvis dit fartøj har gennemgået en større reparation, ombygning eller fornyelser, eller hvis du fremover skal bruge fartøjet på en væsentlig anden måde end hidtil. Det kan dermed have indvirkning på sikkerhedsinstruksen.

Hvis du ønsker at ændre det fartsområde, som står på certifikatet "Tilladelse til sejlads med passagerer", før certifikatet udløber, har du mulighed for at søge om det hos os. Du kan indsende en ansøgning og anmode om et syn på cfs@dma.dk. Vedlæg den sikkerhedsinstruks, der gælder for det ønskede nye fartsområde. Når Søfartsstyrelsen har udført synet, kan det gældende fartsområde ændres, hvis det er i overensstemmelse med de nye regler. Den nye tilladelse vil gælde i op til 48 måneder fra synet.
Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer (2012)

 Kontakt

Kontakt

Sikre skibe
Sikre skibe
+45 72 19 60 17