Fritids- eller erhvervssejlads?


Illustrativt billede

​​​Hvilke krav der gælder, når du skal ud at sejle, afhænger af, om der er tale om erhvervs- eller fritidssejlads. For eksempel er sejlads for skoler og institutioner erhvervssejlads, mens sejlads for egne medlemmer i sejlklubber og foreninger er fritidssejlads. Der gælder desuden tillægsregler, hvis fartøjet medtager mere end 12 personer.

Det er altid en god idé at orientere sig om, hvilke regler der gælder, hvis I skal ud at sejle.

Eksempler på erhvervssejlads

I bedriver erhvervssejlads, når I sejler inden for følgende rammer:

  • Sejlads med skoleelever
  • Sejlads med børnehavebørn
  • Sejlads med ungdomsskoleelever
  • Sejlads med efterskole- eller højskoleelever
  • Sejlads med plejehjemsbeboere
  • Sejlads med beboere på bosteder eller ungdomspensioner.


I er ikke omfattet af reglerne, hvis aktiviteten til søs ikke sker i erhvervsmæssig sammenhæng. Eksempler kan være foreninger såsom søspejderne under Det Danske Spejderkorps eller FDF og ro-, kano-, kajak-, sejl- og vandskiklubber, som er organiseret under Danmarks Idrætsforbund, der laver aktiviteter til søs for egne medlemmer. Hvis aktiviteten retter sig mod personer uden for klubben, vil I være omfattet af reglerne.

Hvornår er du omfattet af reglerne om mindre erhvervsfartøjer?

Du er omfattet, hvis fartøjet medtager op til 12 personer, og hvis det anvendes i en erhvervsmæssig sammenhæng, som det fremgår af definitionen ovenfor.

I tvivlstilfælde træffer Søfartsstyrelsen afgørelse om, hvorvidt fartøjet er omfattet af reglerne eller ej.

Er sejlklubbers aktiviteter omfattet af reglerne?

Sejlklubbers almindelige aktiviteter med medlemmer er ikke generelt omfattet af reglerne om erhvervssejlads. Det skyldes, at deres almindelige virksomhed ikke anses som erhvervsmæssig.
 
Sejlklubbers aktiviteter kan dog være omfattet af reglerne for erhvervsmæssig sejlads. Når vi vurderer den pågældende aktivitet, lægger vi blandt andet vægt på, hvorvidt sejlklubben modtager vederlag for de pågældende sejladser, samt hvilken relation de deltagende sejlere har til klubberne. Ved for eksempel en polterabend eller et teambuilding-arrangement, hvor klubben modtager vederlag for aktiviteten, kan sejlklubbens sejlads være omfattet af reglerne for erhvervsmæssig sejlads.

Undtagelser

Der findes undtagelser til de nævnte eksempler på erhvervssejlads. Selvom deltagerne ved enkelte lejligheder betaler de omkostninger, der er forbundet med sejlads i klubbens fartøjer, er det alligevel ikke altid erhvervsmæssig sejlads. Sejlklubben kan arrangere særlige dage, hvor klubbens medlemmer, frivillige og andre særligt interesserede kan deltage i matchrace eller andre sejladser, uden at sejladserne kan kvalificeres som erhvervsmæssig sejlads. Det kan for eksempel ske i forbindelse med klubbens jubilæum eller åbent hus med henblik på at promovere sejlklubbens aktiviteter.

Du kan læse mere her om reglerne for skoler og institutioner.​

Kontakt

Kontakt

Sikre skibe
Sikre skibe
+45 72 19 60 17