Godkendte RIB


Billede af RIB-både
​​På denne side kan du se, hvilke RIB-både der er godkendt af Søfartsstyrelsen til sejlads med passagerer. 

RIB betyder Rigid Inflatable Boat. Det er både, der har en fast bund og gummipontoner på siderne. Bådene kan normalt sejle meget hurtigt.

Når du som passager kommer om bord i en RIB-båd, kan du bede føreren om at se bådens "Tilladelse til sejlads med passagerer", som skal være ophængt om bord, samt skibets sikkerhedsinstruks. På tilladelsen kan du læse, hvor båden må sejle, og om der er andre betingelser for sejladsen. På sikkerhedsinstruksen kan du læse, hvordan arrangøren arbejder med sikkerheden.

Nedenstående liste indeholder udelukkende RIB-både, der skal synes af Søfartsstyrelsen. Både, som har en fremdrivningseffekt under 100 kW og et dimensionstal under 20, skal ikke synes.

Liste over go​​​​​dkendte RIB-både​​

 Kontakt

Kontakt

Sikre skibe
Janus Pape, Skibsinspektør
+45 72 19 61 58