Krav om uddannelse og beviser


Billede af søfartsbog

​​​​​​​På denne side kan du finde information om, hvilke krav der stilles til dem, der sejler et fartøj eller har ansvaret for en gruppe af både - eksempelvis lærere, der har elever med på kanotur.

Reglerne gælder for fartøjer med en længde under 15 meter, som sejler med maksimalt 12 elever eller passagerer. Reglerne gælder kun for sejlads i Danmark og Grønland (indenrigsfart).

Ønsker du at sejle til udlandet, skal fartøjet i stedet have et certifikat, som hedder en besætningsfastsættelse. Du kan læse mere om reglerne her: Besætningsfastsættelse

Før du kan finde ud af, hvilke krav der gælder, skal du kende fartøjet og motorens størrelse. Fartøjets størrelse måles ved et dimensionstal (bådens længde x bredde). Motorens størrelse måles i kW (100 kW er ca. 136 HK). Desuden er der andre krav, hvis fartøjet udelukkende anvendes til professionel oplæring i sejlads. Læs mere her:

Vejledning om dimensionstal

Ansøg om et bevis

I visse tilfælde skal du have udstedt et bevis af Søfartsstyrelsen, før du må sejle som bådfører på fartøjet. Du kan se i skemaet, hvorvidt det er nødvendigt at få udstedt et bevis. Du kan ansøge om beviset her: Ansøg om et bevis.

NB: Du skal vælge 'Sønæringsbevis' under fanebladet 'Valg af bevistype', og 'Sønæringsbevis med begrænsede rettigheder' under fanebladet 'Vælg bevis'.

Dimensionstal/kW Under 100 kW samt fartøjer uden motor 100 kW til 749 kW
Dimensionstal under 20

Minimum 1 besætningsmedlem

Krav til bådføreren

Læs også i fartøjets sikkerhedsinstruks, hvilke krav der stilles til besætningens størrelse og uddannelse.

Link til sikkerhedsinstruks

Minimum 2 besætningsmedlemmer

Krav til bådføreren

Krav til den øvrige besætning

Læs også i fartøjets sikkerhedsinstruks, hvilke krav der stilles til besætningens størrelse og uddannelse.

Link til sikkerhedsinstruks

Dimensionstal 20 eller mere, men under 100, samt længde under 15 meter

Minimum 2 besætningsmedlemmer

Krav til bådføreren (bevis udstedes af Søfartsstyrelsen)

Krav til den øvrige besætning

Minimum 2 besætningsmedlemmer

Krav til bådføreren (bevis udstedes af Søfartsstyrelsen)

Krav til den øvrige besætning

Fartøjet anvendes udelukkende til professionel oplæring i sejlads.

Både under 15 meter i længde (uanset dimensionstal)

Minimum 1 besætningsmedlem. Ved samsejlads med 2 eller flere både skal der minimum være 2 besætningsmedlemmer til hele gruppen af både.

Krav til besætningen

 

 Kontakt

Kontakt

Sikre skibe
Sikre skibe
+45 72 19 60 17