Krav om uddannelse og beviser


​​​​​​​På denne side kan du finde information om krav til dem, der sejler et fartøj eller har ansvaret for en gruppe af både - eksempelvis lærere, der har elever på kanotur.

Reglerne gælder for fartøjer, som er under 15 meter i længde, og som sejler med maksimalt 12 elever eller passagerer. Reglerne gælder kun for sejlads i Danmark og Grønland (indenrigsfart).

Ønsker du at sejle til udlandet, skal fartøjet i stedet have et certifikat, som hedder Besætningsfastsættelse. Du kan læse mere om reglerne her:

Besætningsfastsættelse

Før du kan finde ud af, hvilke krav der gælder, skal du kende fartøjet og motorens størrelse. Fartøjets størrelse måles ved et dimensionstal (bådens længde x bredde). Motorens størrelse måles i kW (100 kW er ca. 136 HK). Desuden er der andre krav, hvis fartøjet udelukkende anvendes til professionel oplæring i sejlads. Læs mere her:

Vejledning om dimensionstal

Ansøg om et bevis

I visse tilfælde skal du have udstedt et bevis af Søfartsstyrelsen, før du må sejle som bådfører på fartøjet. Du kan se i skemaet, hvorvidt det er nødvendigt at få udstedet et bevis. Du kan ansøge om beviset her:

Ansøg om et bevis

NB: Du skal vælge 'Sønæringsbevis' under fanebladet 'Valg af bevistype', og 'Sønæringsbevis med begrænsede rettigheder' under fanebladet 'Vælg bevis'.

Dimensionstal/kW Under 100 kW samt fartøjer uden motor 100 kW til 749 kW
Dimensionstal under 20

Minimum 1 besætningsmedlem

Krav til bådføreren

Læs også i fartøjets sikkerhedsinstruks, hvilke krav, der stilles til besætningens størrelse og uddannelse.

Link til sikkerhedsinstruks

Minimum 2 besætningsmedlemmer

Krav til bådføreren

Krav til den øvrige besætning

Læs også i fartøjets sikkerhedsinstruks, hvilke krav, der stilles til besætningens størrelse og uddannelse.

Link til sikkerhedsinstruks

Dimensionstal 20 eller mere, men under 100,
samt længde under 15 meter

Minimum 2 besætningsmedlemmer

Krav til bådføreren (bevis udstedes af Søfartsstyrelsen)

Krav til den øvrige besætning

Minimum 2 besætningsmedlemmer

Krav til bådføreren (bevis udstedes af Søfartsstyrelsen)

Krav til den øvrige besætning

Fartøjet anvendes udelukkende til professionel oplæring i sejlads.

Både under 15 meter i længde (uanset dimensionstal)

Minimum 1 besætningsmedlem. Ved samsejlads med 2 eller flere både skal der minimum være 2 besætningsmedlemmer til hele gruppen af både.

Krav til besætningen

 

 KONTAKT

Sikre skibe
Telefon: ​+45 72 19 60 17
Mail:  cfs@dm​a.dk